S-300 lại bất lực trước đòn tấn công của Israel?

VEC E không có thẩm quyền từ chối phục vụ vĩnh viễn 2 phương tiện

VEC E không có thẩm quyền từ chối phục vụ vĩnh viễn 2 phương tiện

Việc “từ chối phục vụ vĩnh viễn” tại tuyến đường cao tốc cũng giống như “lệnh cấm lưu thông” vào đường cao tốc đối với các phương tiện đó rồi. Trong khi, VEC hay VEC E không có thẩm quyền như vậy, luật sư Kiều Anh Vũ, Giám đốc điều hành Công ty KAV Lawyers nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *