Tìm thấy vương trượng bằng vàng ròng 2. …

Lần đầu tiên, các nhà khảo cổ Trung Quốc tìm thấy vương trượng bằng vàng ròng trong ngôi mộ của chư hầu nhà Chu ở tỉnh Thiểm Tây.

Nguồn: SCMP

Các nhà khảo cổ vừa khai quật được một di tích bằng vàng hiếm có bên trong một ngôi mộ cổ ở tỉnh Thiểm Tây, phía tây bắc Trung Quốc. 

Theo chia sẻ của ông Sun Zhanwei, công tác tại Viện Khảo cổ Thiểm Tây thì  hầu hết những quyền trượng được khai quật trước đây đều làm bằng đá và một số bằng đồng đỏ. Tuy nhiên, đây là quyền trượng vàng đầu tiên được tìm thấy tại Trung Quốc.

Ngoài quyền trượng vàng, các nhà khảo cổ còn tìm thấy vũ khí, bình kim loại và một số đồ vật khác bên trong ngôi mộ.

VietBao.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *