Ðối thoại chiến lược Việt Nam – Ô-xtrây-li-a

Thực hiện thỏa thuận giữa hai nước, ngày 27-9, tại Ô-xtrây-li-a, Thứ trưởng Ngoại giao Ðặng Ðình Quý đã cùng Thứ trưởng Ngoại giao Ô-xtrây-li-a G.Quyn-len và Thứ trưởng Quốc phòng Ô-xtrây-li-a R.Xkin-nơ đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 5 Ðối thoại chiến lược ngoại giao và quốc phòng giữa hai nước. Hai bên nhất trí đẩy mạnh các nỗ lực nhằm tiếp tục đưa mối quan hệ quan trọng này đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế – thương mại, quốc phòng – an ninh, nông nghiệp, hỗ trợ phát triển, giáo dục – đào tạo, du lịch, lao động và giao lưu nhân dân.

Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương nhằm thúc đẩy xu hướng đối thoại và hợp tác, thúc đẩy hành xử đúng mực và có trách nhiệm của các nước thành viên trong khu vực, liên kết khu vực và thương mại tự do. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở khu vực, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Ô-xtrây-li-a mong muốn ASEAN và Trung Quốc sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử (COC) tại Biển Ðông. Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ nhằm thúc đẩy đồng thuận, thống nhất trong ASEAN, duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

VietBao.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *