“Siêu bão” tàn phá nhà cửa, người dân Texas

Hôm nay

33 oC

Mây âm u

Nhiệt độ từ 26 oC đến 33 oC

Bình minh: 05:41

Hoàng hôn: 18:14

Hướng gió:

Tốc độ: 10 Km/h

Hướng gió: 174°

Trạm khí tượng: Doi Can Street, Hanoi

Kinh độ:

105.85

Vĩ độ:

21.02

Nhiệt độ hóa sương:

25 oC

Tầm nhìn:

10 Km

Độ ẩm:

63%

Áp suất:

1001.6 mb

 • 28/08

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  32 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  25 oC

  12oC

  Hơi Có Mây

  Nhiệt độ từ 25 oC đến 32 oC

 • 29/08

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  28 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  24 oC

  12oC

  Có Dông

  Nhiệt độ từ 24 oC đến 28 oC

 • 30/08

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  26 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  24 oC

  12oC

  Mưa

  Nhiệt độ từ 24 oC đến 26 oC

Hôm nay

32 oC

Mây Âm U

Nhiệt độ từ 24 oC đến 29 oC

Bình minh: 05:46

Hoàng hôn: 18:03

Hướng gió:

Tây Nam

Tốc độ: 21 Km/h

Hướng gió: 230°

Trạm khí tượng: Ho Chi Minh

Kinh độ:

106.69

Vĩ độ:

10.78

Nhiệt độ hóa sương:

24 oC

Tầm nhìn:

10.0 Km

Độ ẩm:

62%

Áp suất:

1003 mb

 • 28/08

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  31 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  24 oC

  12oC

  Có Dông

  Nhiệt độ từ 24 oC đến 31 oC

 • 29/08

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  32 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  24 oC

  12oC

  Có Thể Có Dông

  Nhiệt độ từ 24 oC đến 32 oC

 • 30/08

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  33 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  24 oC

  12oC

  Có Thể Có Dông

  Nhiệt độ từ 24 oC đến 33 oC

Hôm nay

33 oC

Mưa

Nhiệt độ từ 26 oC đến 33 oC

Bình minh:

Hoàng hôn:

Hướng gió:

Tây Tây Nam

Tốc độ: 10 Km/h

Hướng gió: 250°

Trạm khí tượng: Phu Lien

Kinh độ:

106.68

Vĩ độ:

20.86

Nhiệt độ hóa sương:

27 oC

Tầm nhìn:

10.0 Km

Độ ẩm:

66%

Áp suất:

1004 mb

 • 28/08

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  31 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  26 oC

  12oC

  Có Thể Có Dông

  Nhiệt độ từ 26 oC đến 31 oC

 • 29/08

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  28 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  25 oC

  12oC

  Mưa

  Nhiệt độ từ 25 oC đến 28 oC

 • 30/08

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  27 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  24 oC

  12oC

  Mưa

  Nhiệt độ từ 24 oC đến 27 oC

Hôm nay

30 oC

Mưa

Nhiệt độ từ 24 oC đến 28 oC

Bình minh: 05:50

Hoàng hôn: 18:06

Hướng gió:

Tây Tây Nam

Tốc độ: 23 Km/h

Hướng gió: 250°

Trạm khí tượng: Can Tho Airfield

Kinh độ:

105.78

Vĩ độ:

10.03

Nhiệt độ hóa sương:

24 oC

Tầm nhìn:

10.0 Km

Độ ẩm:

70%

Áp suất:

1004 mb

 • 28/08

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  31 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  24 oC

  12oC

  Có Dông

  Nhiệt độ từ 24 oC đến 31 oC

 • 29/08

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  32 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  24 oC

  12oC

  Có Thể Có Mưa

  Nhiệt độ từ 24 oC đến 32 oC

 • 30/08

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  32 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  24 oC

  12oC

  Có Dông

  Nhiệt độ từ 24 oC đến 32 oC

Hôm nay

29 oC

Mưa

Nhiệt độ từ 18 oC đến 23 oC

Bình minh:

Hoàng hôn:

Hướng gió:

Bắc Đông Bắc

Tốc độ: 6 Km/h

Hướng gió: 20°

Trạm khí tượng: Da Nang

Kinh độ:

108.21

Vĩ độ:

16.07

Nhiệt độ hóa sương:

25 oC

Tầm nhìn:

10.0 Km

Độ ẩm:

69%

Áp suất:

1004 mb

 • 28/08

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  23 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  18 oC

  12oC

  Có Thể Có Dông

  Nhiệt độ từ 18 oC đến 23 oC

 • 29/08

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  23 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  17 oC

  12oC

  Có Dông

  Nhiệt độ từ 17 oC đến 23 oC

 • 30/08

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  26 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  17 oC

  12oC

  Có Dông

  Nhiệt độ từ 17 oC đến 26 oC

Hôm nay

31 oC

Mưa

Nhiệt độ từ 22 oC đến 27 oC

Bình minh:

Hoàng hôn:

Hướng gió:

Bắc Tây Bắc

Tốc độ: 8 Km/h

Hướng gió: 340°

Trạm khí tượng: Hue

Kinh độ:

107.58

Vĩ độ:

16.48

Nhiệt độ hóa sương:

24 oC

Tầm nhìn:

10.0 Km

Độ ẩm:

66%

Áp suất:

1003 mb

 • 28/08

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  28 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  22 oC

  12oC

  Có Dông

  Nhiệt độ từ 22 oC đến 28 oC

 • 29/08

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  27 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  22 oC

  12oC

  Có Dông

  Nhiệt độ từ 22 oC đến 27 oC

 • 30/08

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  30 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  22 oC

  12oC

  Có Dông

  Nhiệt độ từ 22 oC đến 30 oC

Hôm nay

30 oC

Mưa

Nhiệt độ từ 24 oC đến 32 oC

Bình minh: 05:34

Hoàng hôn: 17:54

Hướng gió:

Bắc Đông Bắc

Tốc độ: 6 Km/h

Hướng gió: 20°

Trạm khí tượng: Nha Trang

Kinh độ:

109.19

Vĩ độ:

12.25

Nhiệt độ hóa sương:

25 oC

Tầm nhìn:

20.0 Km

Độ ẩm:

67%

Áp suất:

1004 mb

 • 28/08

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  32 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  24 oC

  12oC

  Có Dông

  Nhiệt độ từ 24 oC đến 32 oC

 • 29/08

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  34 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  24 oC

  12oC

  Có Dông

  Nhiệt độ từ 24 oC đến 34 oC

 • 30/08

  Ngày

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  34 oC

  Đêm

  Du bao thoi tiet - vietbao.vn

  24 oC

  12oC

  Có Dông

  Nhiệt độ từ 24 oC đến 34 oC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *