​GDP sáu tháng đầu năm tăng 5,73%

Ngành thủy sản có mức tăng trưởng 5,08% so với cùng kỳ năm 2016 - ẢNH: tư liệu Tuổi trẻ
Sáu tháng đầu năm 2017, ngành thủy sản có mức tăng trưởng 5,08% so với cùng kỳ năm 2016 – ẢNH: tư liệu Tuổi trẻ

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế, xã hội sáu tháng đầu năm 2017 của Tổng cục Thống kê.

Theo thống kê, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,65%, công nghiệp và xây dựng tăng 5,81%, dịch vụ tăng 6,85%.

Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành thủy sản có mức tăng trưởng cao nhất với 5,08% so với cùng kỳ năm 2016.

Ngành lâm nghiệp tăng 4,31%, thấp hơn mức tăng trưởng 5,75% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp tăng 5,33%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 9,66% và 7.01% của cùng kỳ năm 2015 và 2016.

Lý do chủ yếu do ngành khai khoáng giảm 8.2%, là mức giảm sâu nhất so với cùng kỳ các năm từ 2011 trở về đây.

Ngành xây dựng sáu tháng đầu năm tăng trưởng khá với tốc độ 8,50%.

Trong khu vực dịch vụ, một số ngành có đóng góp lớn vào tỉ trọng tăng trưởng chung gồm: bán buôn và bán lẻ tăng 7,01% so với cùng kỳ năm trước và là ngành có mức đóng góp cao nhất vào mức tăng chung; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 8,90%; hoạt động tài chính ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,66%; hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 3,68%.

Về chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tháng 6-2017 giảm 0,17% so với tháng trước. CPI bình quân sáu tháng đầu năm tăng 4,15% so với bình quân cùng kỳ 2016.

Theo báo cáo, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm 2017 đến thời điểm 15-6 ước tính đạt gần 500,9 nghìn tỉ đồng, bằng 41,3% dự toán trong năm.

Trong đó, thu nội địa 399,1 nghìn tỉ đồng, bằng 40,3%; thu từ dầu thô 21,1 nghìn tỉ đồng, bằng 55,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 80,6 nghìn tỉ đồng, bằng 44,8%.

Về tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15-6 ước tính đạt 533,4 nghìn tỉ đồng, bằng 38,4% dự toán năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *